Monica Dharmawan Widjaya 8A/22

Diambil dari Buku: Why? Britania Raya dan Wikipedia