Lem gunanya jadi perekat 

Tali gunanya jadi pengikat 

Sahabat sejati memberi nasihat 

Agar diri tidak tersesat 

Di buat oleh: Devano 7g/9